ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

         Ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι  ΟΤΑ της χώρας μας και που ανέδειξε η δημοτική μας κίνηση «ΡΕΘΥΜΝΟ–ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» ήταν και εκείνο της υποχρεωτικής μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ σε ένα ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας. 

          Από την αρχή πήραμε ξεκάθαρη θέση και δηλώσαμε απερίφραστα και δημόσια ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτόν τον επιχειρούμενο οικονομικό στραγγαλισμό των ΟΤΑ. 

          Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οικ. 2/54366/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ 2680 β/1-7-2019) οι ΟΤΑ θα πρέπει από 01 Οκτωβρίου 2019 να ανοίξουν ένα λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μέχρι 30 Νοεμβρίου 2019 να μεταφέρουν σε αυτόν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα.  Στον λογαριασμό αυτό θα κατατίθενται όλα τα έσοδα των Δήμων, οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και τα ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).  Επιπλέον, οι Δήμοι θα πρέπει να κάνουν πλήρη κατάρτιση των προβλεπόμενων εξόδων τους για να μπορέσουν έτσι να εκταμιεύσουν τα δικά τους χρήματα.  Οι Δήμοι θα έχουν το δικαίωμα να διατηρούν σε ένα δικό τους τραπεζικό λογαριασμό τις καθαρές ταμειακές τους ανάγκες για το επόμενο δεκαπενθήμερο.  Αν εντοπισθούν ποσά που ξεπερνούν το 15νθήμερο επιβάλλονται κυρώσεις.  Έτσι προκαλούνται στον Δήμο  συνθήκες οικονομικής ασφυξίας. 

          Στην εύλογη ερώτηση των πολιτών γιατί συμβαίνουν όλα αυτά η απάντηση είναι απλή.  Το κράτος μας αναζητά πηγές εσόδων για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των δανειστών και στις πηγές εσόδων συμπεριλαμβάνονται και τα ταμεία των Δήμων.  Έτσι σε περιπτώσεις ακραίων συνθηκών ρευστότητας ο υπουργός Οικονομικών έχει την δυνατότητα να καθορίζει  «ειδικά όρια απολήψεων»  από τους Δήμους, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να εισπράττουν μέρος μόνο του ποσού που θα εκταμίευαν από τον λογαριασμό τους, ίσα – ίσα για να καλύψουν τις ανελαστικές τους δαπάνες. 

          Με αυτόν τον τρόπο η οποιαδήποτε διοικητική αυτοτέλεια και οικονομική αυτοδυναμία είχε απομείνει στους ΟΤΑ (συνταγματικά κατοχυρωμένες με το άρθρο 102) θα συρρικνωθεί τελείως.

          Οι συνέπειες αυτής της αντισυνταγματικής απόφασης θα μεταφερθούν σταδιακά προς όλους τους πολίτες, και οι Δήμοι θα εξωθούνται να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες με δύο τρόπους : α) Με την αύξηση των τελών και της δημοτικής φορολογίας και

β) Με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών (πχ καθαριότητα).

          Για όλους αυτούς τους λόγους η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» είναι αντίθετη στην μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας.  Είμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη άλωση των οικονομικών των ΟΤΑ και η στάση μας αυτή είναι στάση ευθύνης απέναντι στους συνδημότες μας. 

          Καλούμε και τις άλλες παρατάξεις του Δήμου μας να καταψηφίσουν την μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδας, όταν το θέμα έρθει για συζήτηση και ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνου.       

                                ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

                              Επικεφαλής «ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»