Μονόδρομος η αναστολή της ανάρτησης των δασικών χαρτών

Η ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της χώρας μας εδώ και περισσότερα από σαράντα χρόνια. Παράλληλα η ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών είναι και συστατικό στοιχείο του κράτους δικαίου, εργαλείο αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, απαραίτητο για το καθεστώς διαφάνειας στις συναλλαγές, για την προσέλκυση επενδύσεων και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας. 

Οι δασικοί χάρτες επιπλέον αποτελούν προϋπόθεση και για την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, ενώ παράλληλα συμβάλουν στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασμού και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. 

Όμως ενώ είναι μεγάλη η ανάγκη για την κύρωση των δασικών χαρτών, η ανάρτηση τους στην περιφέρεια του Ρεθύμνου όπως και στην υπόλοιπη χώρα, παρουσιάζει τεράστια προβλήματα.

Στους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν διαπιστώνεται τεκμηριωμένα πως ένα πολύ μεγάλο μέρος των εκτάσεων που θα έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί των δασικών , έχουν χαρακτηριστεί ως εμπίπτουσες στη δασική νομοθεσία.                                                                                                                                       Ποσοστό πάνω από 60% του νομού Ρεθύμνου χαρακτηρίζεται δασικό.

Δεν έχουν ληφθεί υπ΄όψιν πράξεις χαρακτηρισμού, δικαστικές αποφάσεις, πράξεις παραχώρησης, άδειες οικοδομής, εμφανή σφάλματα στην αποτύπωση (ελαιώνες, αμπελώνες) κλπ.. Έτσι, καλούνται πολίτες που κατέχουν νόμιμα καλλιεργήσιμες αγροτικές εκτάσεις με συμβόλαια, τοπογραφικά, Ε9 και πληρώνουν τον ανάλογο ΕΝΦΙΑ να καταφεύγουν σε ενστάσεις με ιδιαίτερο κόστος, φυσικά.

Στους δασικούς χάρτες έχουν συμπεριληφθεί τμήματα του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, οικίες πολιτών με νόμιμες οικοδομικές άδειες, παραλιακές εκτάσεις, ακόμα και ολόκληροι ελαιώνες έχουν χαρακτηριστεί ως αναδασωτέες εκτάσεις.

Επιπλέον στον νομό μας σε πολλές περιπτώσεις  υφίσταται έλλειψη νόμιμου τίτλου του ιδιοκτήτη (μικρός κλήρος και πολλές χρησικτησίες) με αποτέλεσμα να απαιτείται ενίοτε τοπογραφική αποτύπωση των ακινήτων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από Τοπογράφο Μηχανικό και Δασολόγο και συχνά, σύνταξη έκθεσης φωτοερμηνείας από αεροφωτογραφίες παλαιοτέρων και νεωτέρων ετών, ακόμα και ανάθεση των υποθέσεων σε δικηγόρους κ.ο.κ..

Οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν οικονομικά, όταν μάλιστα η υγειονομική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη με ανοδικές τάσεις.

Ο βεβιασμένος χαρακτήρας των κινήσεων της Κυβέρνησης μετατρέπει ένα αναπτυξιακό εργαλείο σε έναν ακόμη βραχνά για τους πολίτες με σοβαρά προβλήματα που πολλαπλασιάζονται από την πανδημία.

Είναι μονόδρομος λοιπόν η αναστολή από τον αρμόδιο υπουργό της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών που έχει λάβει χώρα δεδομένου ότι, βρισκόμαστε σε καθεστώς συνεχιζόμενου lockdown με συνέπεια οι πολίτες να αδυνατούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες υπολειτουργούν.

Αναστολή μέχρι να διορθωθούν τα λάθη και οι παραλείψεις.

Όταν οι μελετητές που ανέλαβαν το έργο της κατάρτισης των δασικών χαρτών ,καθώς και οι δασικές υπηρεσίες που το επέβλεψαν δεν έλαβαν υπ΄όψιν τους τα πραγματικά δεδομένα όπως πράξεις χαρακτηρισμού,  αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, καθώς και εσφαλμένες αποτυπώσεις ελαιώνων, αμπελώνων αλλά και θερμοκηπίων, είναι τουλάχιστον άδικο να καλούνται οι πολίτες  να εντοπίσουν και να διορθώσουν αστοχίες και λάθη δεκαετιών , όταν μάλιστα οι ίδιοι δεν φέρουν καμία  ευθύνη, πληρώνοντας πολύ μεγάλο κόστος (ειδικό τέλος, ανάλογα το εμβαδόν της έκτασης), για όσες διαδικασίες απαιτούνται, σε μία περίοδο όπου οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι επώδυνες για όλη την κοινωνία.

Βουρβαχάκης Σταύρος

Οικονομολόγος- Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου

Επικεφαλής «ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»