ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΟΥ

Επί 12 χρόνια η δημοτική αρχή δεν άγγιξε το τεράστιο αυτό θέμα της καθημερινότητας των πολιτών.

Η δημοτική μας κίνηση « ΡΕΘΥΜΝΟ- ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» έχει εντοπίσει τα προβλήματα και έχει και προτάσεις για την επίλυση τους με ρεαλισμό και αποφασιστικότητα!

Ξεκινάμε με την δημιουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής ώστε να αλλάξουμε την υφιστάμενη κακή νοοτροπία των οδηγών και την μη συνέχισή της στους αυριανούς χρήστες των δρόμων.

Επιτακτική είναι η ανάγκη σταδιακής μεταστέγασης και συγκέντρωσης των υπηρεσιών σε χώρο εκτός κέντρου (εφορία, νοσοκομείο, αστυνομία, δημαρχείο κλπ).

Δημιουργία χώρων στάθμευσης στις εισόδους της πόλης. Εύρεση και εξάντληση κάθε πρόσφορου χώρου εντός πόλεως για χρήση στάσης στάθμευσης.

Ίδρυση και λειτουργία δημοτικής αστυνομίας.

Αυστηρή απαγόρευση στάσης στάθμευσης επί των κεντρικών οδών, (θα ελεγχθεί εάν είναι νόμιμη ή τοποθέτηση και εποπτεία από φωτογραφικές κάμερες) που ευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό στην κυκλοφοριακή συμφόρηση της πόλης.

Δημιουργία κυκλικών κόμβων για διευκόλυνση και ασφάλεια των πεζών και των εποχούμενων.

Πάρκινγκ 4ων Μαρτύρων με είσοδο από την ανατολική πλευρά και έξοδο ως έχει και την εκμετάλλευση του θα την έχει αποκλειστικά ο δήμος.

Επισκευή παλαιών και κατασκευή νέων πεζοδρομίων με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ασφαλή διέλευση όλων των κοινωνικών ομάδων.

Βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης του κοκ όπως επίσης και σήμανσης προορισμών (τουριστικών, αρχαιολογικών, περιοχών κλπ).

Προσπάθεια πιθανής μεταφοράς μαθητών με μικρά σχολικά λεωφορεία του δήμου από περιοχές όπου δεν υπάρχει αστική συγκοινωνία.

Αποκατάσταση φθαρμένου οδοστρώματος με σύγχρονες τεχνικές μεθόδους (τεχνικό εξοπλισμό, εκπαίδευση προσωπικού).
Εφαρμογή δακτυλίου όλο το χρόνο όπως συμβαίνει σε πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις με αυστηρή τήρηση ωραρίου τροφοδοσίας και τις λοιπές ώρες μόνο για έκτακτες ανάγκες κατόπιν ενημέρωσης σε δήμο ή τροχαία.
Χαρακτηρισμός περιοχών ήπιας κυκλοφορίας και που ο κοκ επιβάλει ανώτατη ταχύτητα τα 30 χιλ/ώρα.
Εφόσον εφαρμοστούν τα παραπάνω, θα πετύχουμε να έχουμε μια ασφαλή και λειτουργική πόλη για εμάς και τούς επισκέπτες μας!

Θεοδοσόπουλος Ευάγγελος

υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με

« ΡΕΘΥΜΝΟ- ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»