Κατάργηση ΚΕΔΗΡ και Νομικού Προσώπου: Ένα αναγκαίο κακό

Κατάργηση ΚΕΔΗΡ και Νομικού Προσώπου: Ένα αναγκαίο κακό

          Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου είχα επισημάνει ότι η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των δημοτών και έχει σαν αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας για τους εργαζόμενους με αλλότρια καθήκοντα.  Επιπλέον η κατάργηση και συγχώνευση του ΝΠΔΔ «Κοινωνικής Πολιτικής & Μουσικής Παιδείας Δήμου Ρεθύμνου» καθώς  και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ρεθύμνου (ΚΕΔΗΡ) θα επιτείνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα αφού θα προστεθούν αρκετές νέες δραστηριότητες.  Και στις δυο εισηγήσεις του αρμόδιου αντιδημάρχου επισημαίνεται ότι στο σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου, του Νομικού Προσώπου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, πράγμα που καθιστά τις υπηρεσίες αυτές δυσλειτουργικές και εξοντωτικές για το υπάρχον προσωπικό.  Ωστόσο η κατάργηση και συγχώνευση τόσο του Νομικού Προσώπου, όσο και της ΚΕΔΗΡ είναι επιβεβλημένη για τους εξής λόγους:

1)Στις υπηρεσίες του Δήμου ,του Νομικού Προσώπου και της ΚΕΔΗΡ υπάρχουν τα ίδια αντικείμενα εργασίας που ασκούνται από διαφορετικούς υπαλλήλους.  Με μια ορθολογική οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου μπορούν να επιτευχθούν οικονομίες κλίματος και εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων

2)Με την κατάργηση του Νομικού Προσώπου και της ΚΕΔΗΡ θα υπάρξει καλύτερος κεντρικός έλεγχος της δημοτικής δράσης από τον Δήμο και δεν θα υπάρχουν τα φαινόμενα αδιαφάνειας και δυσλειτουργίας που παρατηρήθηκαν το παρελθόν στην ΚΕΔΗΡ.  Η λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε κεντρικό επίπεδο Δήμου εγγυάται την ομαλή λειτουργία του δημοτικού συστήματος και τέλος ,

3)Θα μειωθεί το λειτουργικό κόστος του Δήμου, αφού η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και ανθρωπίνου δυναμικού είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και κοστοβόρα.

Κλείνοντας ψηφίζω θετικά για την κατάργηση και συγχώνευση του Νομικού Προσώπου και της ΚΕΔΗΡ, ωστόσο με τεράστιες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό δεν μπορεί να υπάρξει βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες. 

Βουρβαχάκης Σταύρος

Οικονομολόγος- Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου

Επικεφαλής «ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»