Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ένα από τα πολύ σημαντικά ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ΟΤΑ της χώρας μας μετά τις εκλογές της 26ης Μαΐου είναι και η υποχρεωτική μεταφορά των ταμειακών τους διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η απόφαση αυτή ήταν να εφαρμοστεί στις 21 Φεβρουαρίου φέτος, αλλά μετά τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν από τους Δήμους και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), μετατέθηκε η εφαρμογή της για την 1η Ιουλίου 2019.

Με τον Ν. 4549/14-6-2018 (άρθρο 80) και την υπουργική απόφαση οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/ 21-01-2019 ΥΑ που φέρει την υπογραφή του κ. Χουλιαράκη, οι Δήμοι υποχρεούνται:

α) Να παραδώσουν το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων, τα οποία ορίζονται ως «πλεονάζοντα», σε έναν ειδικό λογαριασμό («Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου») στην Τράπεζα της Ελλάδας ο οποίος όμως είναι κοινό μυστικό ότι θα ελέγχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), β) Να καταθέτουν στον λογαριασμό αυτό όλα τα έσοδα τους, γ) Να καταθέτουν σ’αυτόν κάθε κρατική ενίσχυση που λαμβάνουν, δ) Να παραδίδουν στον λογαριασμό αυτό τα δημοτικά τέλη και κάθε άλλη είσπραξη από τους δημότες τους και ε) Να κάνουν πλήρη κατάρτιση των προβλεπόμενων εξόδων τους προκειμένου να εγκρίνει τη δαπάνη η ΑΑΔΕ και να μπορέσουν έτσι να εκταμιεύσουν τα δικά τους χρήματα.

            Οι Δήμοι θα έχουν το δικαίωμα να διατηρούν σε έναν δικό τους τραπεζικό λογαριασμό τις καθαρές ταμειακές τους ανάγκες για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Αν εντοπιστούν ποσά που ξεπερνούν το 15νθήμερο επιβάλλονται κυρώσεις από καθαίρεση των εκτελεστικών οργάνων του Δήμου έως και περικοπές στην ετήσια επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Έτσι προκαλούνται στον Δήμο συνθήκες οικονομικής ασφυξίας!!

Στην εύλογη ερώτηση των πολιτών γιατί συμβαίνουν όλα αυτά η απάντηση είναι απλή. Το κράτος μας αναζητά πηγές εσόδων για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των δανειστών και στις πηγές εσόδων συμπεριλαμβάνονται και τα ταμεία των Δήμων. Έτσι σε περιπτώσεις «ακραίων συνθηκών ρευστότητας» όπως αναφέρεται στο νόμο, ο υπουργός Οικονομικών έχει τη δυνατότητα να καθορίζει ‘’ειδικά όρια απολήψεων’’ από τους Δήμους ,με αποτέλεσμα οι Δήμοι να εισπράττουν μέρος μόνο του ποσού που κανονικά θα εκταμίευαν από τον λογαριασμό τους, ίσα-ίσα για να καλύψουν τις ανελαστικές τους δαπάνες.

Με αυτόν τον τρόπο η οποιαδήποτε διοικητική αυτοτέλεια και οικονομική αυτοδυναμία είχε απομείνει στους ΟΤΑ (συνταγματικά κατοχυρωμένες με το άρθρο 102) θα συρρικνωθεί τελείως. Οι συνέπειες αυτής της αντισυνταγματικής απόφασης θα μεταφερθούν σταδιακά προς όλους τους πολίτες, και οι Δήμοι θα εξωθούνται να καλύψουν τις οικονομικές τους ανάγκες με δυο τρόπους: α) Με την αύξηση των τελών και της δημοτικής φορολογίας και β) Με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, δραστηριοτήτων και υπηρεσιών (π.χ καθαριότητα).

            Σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα της μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων θα πρέπει να πάρουν θέση όλοι οι δημοτικοί συνδυασμοί. Ως Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση ‘’ΡΕΘΥΜΝΟ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ’’ παίρνουμε ξεκάθαρη θέση και δηλώνουμε απερίφραστα και δημόσια ότι θα σταθούμε απέναντι στον επιχειρούμενο οικονομικό στραγγαλισμό των ΟΤΑ.

Θα σταθούμε ενάντια και απέναντι στην επιχειρούμενη άλωση των οικονομικών των ΟΤΑ, που οι επιπτώσεις τους θα είναι προς όλους τους Δημότες.

            Η στάση μας αυτή είναι στάση ευθύνης απέναντι στους συνδημότες μας που θα μας ψηφίσουν και απαιτεί σθένος, αποφασιστικότητα και υψηλό φρόνημα. Γιατί η άρνηση της παράδοσης του δημοτικού ταμείου στην ΑΑΔΕ, ενέχει τον κίνδυνο να παρθούν αναγκαστικά μέτρα εναντίον μας.

Μέσα σε αυτήν σε αυτήν την χρονιά θα ξεχωρίσουν οι δήμαρχοι σε αυτούς που θα κινδυνεύσουν ακόμη και με φυλάκιση και σε εκείνους που προκειμένου να έχουν την εύνοια της εξουσίας θα είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν Δήμο, ταμείο και δημότες στα κελεύσματα των δανειστών. Είναι θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας. Δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος κλείνοντας τα μάτια απέναντι σε αυτήν την λαίλαπα που ετοιμάζουν για τον Δήμο σου, ούτε να διαφωνείς γενικώς και αορίστως.

Βουρβαχάκης Σταύρος

Επικεφαλής  ‘’ΡΕΘΥΜΝΟ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ’’

Υποψήφιος Δήμαρχος Ρεθύμνης.