Η πρόταση του «ΡΕΘΥΜΝΟ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» για τα δημοτικά τέλη έτους 2021 του Δήμου Ρεθύμνου

Η πρόταση του «ΡΕΘΥΜΝΟ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» για τα δημοτικά τέλη έτους 2021 του Δήμου Ρεθύμνου

Κάθε χρόνο μία από τις πιο σημαντικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι και εκείνη στην οποία αποφασίζονται τα δημοτικά τέλη για το επόμενο έτος. Ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τις πολιτικές εκείνες που επιθυμεί να εφαρμοστούν την επόμενη χρονιά.

H Δημοτική μας παράταξη « ΡΕΘΥΜΝΟ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ » πιστή στις προγραμματικές της διακηρύξεις, έχει την δική της πρόταση για τα δημοτικά τέλη. Η πρόταση αυτή ξεκινάει με την αντίληψη ότι οι φόροι και τα τέλη πρέπει να αναζητούνται από τους έχοντες και κατέχοντες και να μειώνονται σ’ όλα τα στρώματα που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση .

Προτείνουμε λοιπόν για το έτος 2021 δύο σημαντικές για τους δημότες μειώσεις :

1)Μείωση του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στο κατώτατο ποσοστό που προβλέπει ο Ν.2130/93 δηλαδή στο 0,25 τοις χιλίοις ανά τετραγωνικό μέτρο από 0,30 τοις χιλίοις που ισχύει σήμερα.

Η μείωση αυτή θα ανακουφίσει τους συνδημότες μας και το κόστος της ανέρχεται περίπου στις 90.000 ευρώ. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου, για το 2021 το ύψος των εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (τρέχοντος έτους) που προϋπολογίζεται ότι θα εισπραχθεί με τον υφιστάμενο συντελεστή 0,30 τοις χιλίοις είναι 540.000 ευρώ. Η μείωση του συντελεστή από 0,30 σε 0,25 τοις χιλίοις θα φέρει έσοδα 450.000 ευρώ ,ήτοι 90.000 ευρώ λιγότερα.

2)Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας –φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

 Την δυνατότητα αυτή την δίνει ο Ν.3463/2006 άρθρο 202 παράγραφος 3 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν.4368/2016. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου μέχρι σήμερα η μείωση 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας-φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ισχύει μόνο για τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας67%και άνω.

Με την μείωση αυτή θα ωφεληθεί ένα τμήμα συνδημοτών μας που χρειάζεται την στήριξη μας και έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία του covid-19. 

Όσον αφορά τώρα αυτές τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και μονογονεϊκές οικογένειες) δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και σύμφωνα με το με αρ,πρωτ 34261/19-11-2019 έγγραφο που μου εστάλη τον Νοέμβριο του 2019, «η συγκεκριμένη επεξεργασία στοιχείων απαιτεί χρόνο και αποβαίνει σε βάρος της ταχύτητας εξυπηρέτησης των δημοτών». Μέχρι σήμερα ισχύει μείωση 15% στην πρώτη κατοικία των πολυτέκνων και τριτέκνων με εισοδηματικά κριτήρια και στην Οικονομική Υπηρεσία είχαν υποβληθεί πέρυσι ελάχιστα αιτήματα εκ των οποίων κανένα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που όριζεη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πρόταση της Δημοτικής μας παράταξης «ΡΕΘΥΜΝΟ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» είναι ξεκάθαρη. Η μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας –φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων να είναι 50% στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες των πολυτέκνων, τριτέκνων και στις μονογονεϊκές οικογένειες χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Τίθεται το εύλογο ερώτημα  μπορούν να υλοποιηθούν οι προτάσεις μας ?

Η απάντηση είναι ναι, οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές, υλοποιήσιμες και μπορούν άμεσα να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν το 2021.

Τρία επιχειρήματα συνηγορούν στην δυνατότητα υλοποίησης τους.

Ειδικότερα τώρα:

1)Στον τομέα των ανταποδοτικών τελών, στα χρήματα δηλαδή που πληρώνουν οι δημότες, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, για υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, υπάρχει υστέρηση των δαπανών σε σχέση με τα έσοδα.

Στο Δήμο Ρεθύμνου τα τέσσερα τελευταία χρόνια από το 2017 έως το 2020 η εκτέλεση των προϋπολογισμών στα τέλη καθαριότητας, φωτισμού και στον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων ενώ στα έσοδα  ανέρχεται στο 85% ,στις δαπάνες δεν ξεπερνά σε υλοποίηση το 57%.  

Ειδικότερα την τελευταία τετραετία (2017-2020) προϋπολογίστηκαν στα έσοδα από τέλη καθαριότητας, φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 31 εκατομμύρια  ευρώ και εισπράχθηκαν τελικά 26,5 εκατομμύρια ευρώ. Η σχέση των εισπραχθέντων εσόδων προς τα προϋπολογισθέντα (0,85) απεικονίζει την ταμειακή ρευστότητα του Δήμου και άρα την αποτελεσματικότητα της είσπραξης.

Από την άλλη πλευρά στις δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το ίδιο χρονικό διάστημα προϋπολογίστηκαν 44,5 εκατομμύρια ευρώ και πληρώθηκαν τελικά 25,5 εκατομμύρια ευρώ. Η σχέση εδώ των πληρωθέντων εξόδων προς τα προϋπολογισθέντα έξοδα είναι 0,57 ,δηλαδή με απλά λόγια από τα όσα αναφέρονται ότι θα υλοποιηθούν εξ ορισμού στην καλύτερη των περιπτώσεων να γίνουν τα μισά.

2)Αυξημένη ήταν η προσέλευση στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου από καταναλωτές που έσπευσαν να δηλώσουν αδήλωτα τετραγωνικά προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων και να γλιτώσουν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ήδη μέχρι σήμερα πολλοί συμπολίτες μας έχουν προχωρήσει την διαδικασία τόσο ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, όσο και αυτοπροσώπως μέσω της οικονομικής υπηρεσίας και έχουν δηλωθεί περισσότερα από 200.000 τ.μ. ακινήτων, ενώ οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 10.000 σε τοπικό επίπεδο.

Έτσι με την ακριβή καταγραφή όλων των τετραγωνικών μέτρων των επιφανειών των ακινήτων θα  αυξηθούν σημαντικά τα ανταποδοτικά έσοδα.

3)Τα τελευταία χρόνια, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων έχουν δηλωθεί μεγάλες επιφάνειες οι οποίες πρέπει να ενταχθούν στα δημοτικά τέλη των προσεχών ετών (και μόνο σε αυτά). Συνάγεται δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των προτεινόμενων τελών.

Η συζήτηση για τα δημοτικά τέλη σε καμία περίπτωση δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μόνο οικονομική. Οι άξονες οι οποίοι πρέπει να προωθούνται μέσα από την υλοποίηση των έργων, πρέπει να είναι η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους τομείς καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού. Είναι κοινός τόπος ότι και στους δύο αυτούς τομείς πρέπει να γίνουν πάρα πολλά ακόμα.

Βουρβαχάκης Σταύρος

Οικονομολόγος- Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου

Επικεφαλής «ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»