Ερώτηση δημοτικών συμβούλων Βουρβαχάκη – Σταράκη για τα ακίνητα του Δήμου


Κύριε Αντιδήμαρχε Δημοτικής Περιουσίας, προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την περιουσία του Δήμου Ρεθύμνης παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε αναλυτικά ποιά είναι τα ακίνητα που ανήκουν στο Δήμο Ρεθύμνης και στα κληροδοτήματα του. Επιπλέον ποιά από αυτά έχουν εκχωρηθεί στο Υπερταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, καθώς στο σχετικό ΦΕΚ παρατίθεται μονάχα μια λίστα με Κωδικούς Αριθμούς Κτηματολογίου, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η αναγνώριση τους.


ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ
ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ