ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(ΜΕΡΟΥΣ)-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(ΜΕΡΟΥΣ)-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Στις 15 Φεβρουαρίου έληξε η δημόσια διαβούλευση για τις πρώτες τρεις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) περιοχών του Δικτύου Natura 2000. Πρόκειται για τις ΕΠΜ των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Έβρου και Ροδόπης (μέρους), β) Ρεθύμνου (μέρους), Ηρακλείου και Λασιθίου και γ) Λακωνίας (μέρους) και Μεσσηνίας.

Στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) που αναρτήθηκαν επιβεβαιώνεται με δραματικό τρόπο, ότι κυβερνητικές δηλώσεις του τύπου «η προστασία του περιβάλλοντος δεν εμποδίζει αλλά υποστηρίζει την ανάπτυξη» είναι χωρίς περιεχόμενο.                                                                   

Διαβάζοντας τον χάρτη της ΕΠΜ  διαπιστώνουμε σύμφωνα με τον χρωματισμό του ότι η περιοχή διαιρείται σε τέσσερις ζώνες με χρώματα:


· Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι «Ζώνες Απόλυτης Προστασίας της Φύσης» (ΖΑΠΦ) που προστατεύονται πιο αυστηρά από όλες.
· Με σκούρο καφέ χρώμα ορίζεται η Ζώνη Προστασίας της Φύσης (ΖΠΦ) και περιορίζει τις χρήσεις στις περιοχές που περιλαμβάνει. Ωστόσο, αν και δεν επιτρέπει χρήσεις γης
παρά μόνο μέσα στα όρια των οικισμών, εμφανίζεται να επιτρέπει μια σειρά από παράλογες χρήσεις, όπως π.χ. αεροδρόμια, ελικοδρόμια, και νέους δρόμους «μόνο για
την εξυπηρέτηση της προστασίας του περιβάλλοντος»!                                                        

 . Με ανοιχτό χρώμα ορίζεται η Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ). Σε αυτή την ζώνη που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής Νatura
επιτρέπονται εκτός από τα προηγούμενα, οι ΑΠΕ ,εξορυκτικές δραστηριότητες και μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις . Η ζώνη αυτή εκτείνεται ως τα 1700 μέτρα υψόμετρο !!

Τον Οκτώβριο 2021 επικαιροποιήθηκαν άδειες παραγωγής από την ΡΑΕ για γιγάντια αιολικά πάρκα εντός αυτής της ζώνης, που όμως μέχρι στιγμής δεν διαθέτουν « Απόφαση ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ)» . Η μελέτη αναφέρει ότι επιτρέπονται όσα αιολικά πάρκα έχουν ΑΕΠΟ.
· Με μπλε χρώμα ορίζεται η Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΖΒΔΦΠ) που αν και περιορισμένη, επιτρέπει τα πάντα, περιορίζοντας την εκτός σχεδίου δόμηση
μόνο για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής!

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ)  στηρίχτηκε σε συμπεράσματα χωρίς να έχουν προηγηθεί πραγματικές μελέτες στο πεδίο για την άγρια ορνιθοπανίδα και την χλωρίδα της περιοχής.    

Μόνο αν κάποιος αφιερώσει μήνες και χρόνια θα μπορέσει να καταγράψει με ακρίβεια την τωρινή κατάσταση της ορνιθοπανίδας και χλωρίδας , τους βιότοπους και γενικότερα την κατάσταση διατήρησής τους σε αυτή την περιοχή. Χωρίς αυτά τα στοιχεία η ΕΠΜ δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τους οικότοπους και τα είδη της περιοχής μας.
Επιπλέον δεν έχει λάβει υπ’ όψιν της τις περιοχές προστασίας που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα ΣΧΟΟΑΠ .
Όλη η περιοχή NATURA έχει χαρακτηριστεί από παγκόσμιους οργανισμούς ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) Important Bird Areas (IBA).  Αυτές οι περιοχές αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών που είναι ζωτικές για τη διατήρηση παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενδημικών ειδών ή ειδών πουλιών που εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους βιοτόπους για την επιβίωσή τους. Το δίκτυο αυτό φιλοδοξεί να εξασφαλίσει στα πουλιά κατάλληλους τόπους για αναπαραγωγή, διαχείμαση ή στάση κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρόμων.
Όμως η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) δεν έλαβε καθόλου υπόψη της τα διευρυμένα όρια της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΣΠΠ) και περιορίστηκε στα πολύ πιο στενά όρια των περιοχών του Δικτύου Νatura 2000, αποκλείοντας έτσι σημαντικούς οικοτόπους και περιοχές τροφοληψίας για τα πουλιά.

Η ΕΠΜ δεν λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα προστασίας της κτηνοτροφίας των περιοχών Natura που είναι και η ταυτότητα αυτών των περιοχών .
Επιπλέον δείχνει ότι δυστυχώς η προστασία του περιβάλλοντος για άλλη μία φορά έρχεται σε δεύτερη μοίρα πίσω από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα κυρίως των
εταιρειών ΑΠΕ. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι η μελέτη του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων (ή μελέτη Κατή) με κριτήρια βιοποικιλότητας απέδειξε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις
ΑΠΕ είναι τόσο μεγάλο, ώστε οι κυβερνητικοί στόχοι για τις ΑΠΕ να μπορούν να επιτευχθούν με ευκολία ακόμα κι αν αποκλειστεί ως περιοχή εγκατάστασης το σύνολο των περιοχών του Δικτύου Νatura 2000. Η μελέτη αυτή χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ( ΟΦΥΠΕΚΑ) αλλά ως εκ του θαύματος δεν περιλαμβάνεται στην μελέτη της ΕΠΜ.
Απαιτούμε λοιπόν να αφαιρεθεί η δυνατότητα να υλοποιούνται έργα ΑΠΕ σε όλες τις ζώνες των περιοχών του Δικτύου Νatura 2000 και να εκδοθεί έγκαιρα η υπουργική
απόφαση του άρθρου 47 του Ν. 4685/2020, για να προστατευτεί η περιοχή από την απειλή αυτή μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

O Δήμος Ρεθύμνου όπως και ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχουν ταχθεί με ομόφωνες αποφάσεις των Δημοτικών τους συμβουλίων κατά της εγκατάστασης ΑΠΕ εντός ορίων
των περιοχών NATURA 2000 .

 Η χωρίς έλεγχο κατάληψη των βουνών μας, ακόμα και σε περιοχές Natura, με δικαιολογία την «πράσινη ανάπτυξη» και με κριτήρια αποκλειστικά και μόνο οικονομικά (ευκολία πρόσβασης και ποιότητα ανέμου) πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Η φύση δεν ανήκει στο ανθρώπινο είδος και μόνο. Οι επεμβάσεις που απαιτούνται για την δημιουργία και λειτουργία των εγκεκριμένων ανεμογεννητριών θα είναι καταστροφικές για την χλωρίδα και πανίδα των περιοχών που θα πληγούν από αυτές. Είμαι σίγουρος  ότι κανένας από τους μελετητές που έδωσαν την έγκριση τους δεν έχουν επισκεφτεί τα σημεία που καταδίκασαν. Αυτή είναι η μόνη δικαιολογία που μπορώ να βρω για την ανευθυνότητα τους.

Οι φορείς της περιοχής , ο κλάδος του τουρισμού οι απλοί πολίτες είναι αντίθετοι με την εγκατάσταση ΑΠΕ στις ζώνες που η μελέτη τις προβλέπει . Η πολιτεία πρέπει να σεβαστεί την βούληση των τοπικών κοινωνιών.

ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ «ΡΕΘΥΜΝΟ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»