Δυστυχώς το πάθημα δεν μας έγινε μάθημα

Στη συνεδρίαση της Τετάρτης  9 Δεκεμβρίου 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου συζητήθηκε το θέμα της λήψης από τον Δήμο μας, δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων.

Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι είμαι σύμφωνος με την επένδυση της προμήθειας και εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων σε αντικατάσταση των υπαρχόντων στο δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου μας ,με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων για τον Δήμο.

Δεν είμαι όμως σύμφωνος με την λήψη ενός τόσο μεγάλου δανείου ύψους 4 εκατομμυρίων πενήντα δυο χιλιάδων ευρώ από τον δήμο μας και με τους όρους αυτού του δανείου, σε αυτή την δύσκολη συγκυρία.

Το δάνειο αυτό θα επιβαρύνει τους δημότες πάνω από 600.000 ευρώ  σε αυτά τα 10 χρόνια.

Μην ξεχνάμε ότι πριν μερικά χρόνια ο υπερδανεισμός του Δήμου μας ήταν μια από τις κυριότερες αιτίες της κρίσης που αντιμετωπίσαμε.

Επιπλέον έχουμε λάβει στο παρελθόν και άλλα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα οποία παρατάθηκαν για να μπορούμε να τα αποπληρώσουμε με την μέθοδο της αναχρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση της επένδυσης αυτής θα έπρεπε να γίνει τμηματικά με χρήματα του Δήμου μας από τα αποθεματικά του.

Έτσι αν ισχύει το ποσό που θα εξοικονομηθεί από την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας δηλαδή τα 451.000 ευρώ ετησίως, τότε απλώς προκύπτει ότι ο Δήμος δεν έχει κανένα λόγο να πάρει ένα τόσο μεγάλο δάνειο. Οι αποσβέσεις της επένδυσης για την αγορά και την τοποθέτηση των νέων φωτιστικών σωμάτων θα γίνουν πιο γρήγορα από την αποπληρωμή του δανείου που είναι 10ετής.

Επομένως δημιουργείται μια διαφορά ποσού που κάνει πλεονασματικό το ταμείο του Δήμου για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Με τις εκπτώσεις που θα δοθούν από τους προμηθευτές το κόστος της επένδυσης θα είναι μικρότερο για τον Δήμο (περίπου 2.500.000 ευρώ).

Για όλους αυτούς τους λόγους καταψήφισα τους όρους για την λήψη αυτού του δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Βουρβαχάκης Σταύρος

Οικονομολόγος-Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής «ΡΕΘΥΜΝΟ- ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»