Διαχειριστικός και μη ρεαλιστικός ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ρεθύμνου και για το έτος 2022

Διαχειριστικός και μη ρεαλιστικός ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ρεθύμνου και για το έτος 2022

   Ο Προϋπολογισμός είναι ο σχεδιασμός της διοίκησης του Δήμου για το επόμενο οικονομικό έτος. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και μια σημαντική πολιτική πράξη, αφού μέσω αυτού υλοποιείται το πρόγραμμα και το σχέδιο της δημοτικής αρχής.

   Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος o Δήμος καλείται να συντάξει τον Προϋπολογισμό του για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της καθημερινότητας και να επιλύσει τα προβλήματα των δημοτών ,αποφασίζοντας τις παρεμβάσεις για την επόμενη χρονιά. 

   Ο Προϋπολογισμός ενός Δήμου είναι η αποτύπωση του οράματος της δημοτικής αρχής για την πορεία του τόπου και επομένως η κατάθεσή  και η συζήτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι μια από τις σπουδαιότερες συνεδριάσεις.  Ίσως η κορυφαία στιγμή κάθε έτους.

   Δυστυχώς αυτή η συζήτηση γίνεται κάτω από πρωτόγνωρες δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, και για μια ακόμη φορά, η πολιτική της δημοτικής αρχής σε ό,τι αφορά τον Προϋπολογισμό του 2022, περιορίζεται σε μια αμιγώς διαχειριστική αντίληψη χωρίς καμιά συγκεκριμένη αναπτυξιακή προοπτική και στόχευση.

   Η  μακροχρόνια οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με την πανδημία, έχει φέρει τους επαγγελματίες σε τραγική οικονομική θέση, σε σημείο μάλιστα που πολλές από τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα της περιοχής μας να οδηγούνται μοιραία σε οριστικό κλείσιμο.   Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο Δήμος Ρεθύμνου πρέπει να λάβει τα μέτρα του.

   Αντί αυτού ο Προϋπολογισμός που παρουσίασε η δημοτική αρχή, δείχνει ότι η πανδημία (η έξαρσή της ακριβέστερα), όπως και οι βραχυπρόθεσμες αλλά και οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της, δεν την έχουν απασχολήσει όσο θα έπρεπε.

   Σε αυτές τις πρωτόγνωρες για την χώρα μας συνθήκες θα περιμέναμε από την δημοτική αρχή να αυξήσει σημαντικά τα κονδύλια για δράσεις κοινωνικής πολιτικής (ΚΩΔ.2.15)στα έξοδα. Αντί αυτού τα κονδύλια παραμένουν και στον φετινό προϋπολογισμό σε χαμηλό επίπεδο, αφού σε σύνολο 98 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται για τις Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής ποσό μόλις 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

   Για άλλη μια χρονιά ο Προϋπολογισμός του Δήμου είναι ελλειμματικός στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, καθώς οι κοινωνικές του δαπάνες είναι πολύ μικρές. Δεν στηρίζεται ο τομέας του πολιτισμού και του αθλητισμού και δεν αντιμετωπίζονται οι ανάγκες της πόλης σε έργα και υποδομές.

   Ο  Προϋπολογισμός  του έτους  2022 είναι  της τάξης των 98 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, και αν αφαιρεθούν τα πάγια και σταθερά έξοδα  (π.χ. λειτουργικές δαπάνες, μισθοδοσία, έξοδα προσωπικού,  πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών κλπ), δεν απομένει παρά μόνο το ποσό των 54 εκατομμυρίων ευρώ για την άσκηση μιας υποτυπώδους δημοτικής πολιτικής.

   Επιπλέον, αν μελετήσουμε προσεκτικά τους Προϋπολογισμούς του Δήμου μας τα τελευταία οκτώ χρόνια (από το 2014 έως και το 2021)θα διαπιστώσουμε ότι στα έσοδα ο μέσος όρος του ποσοστού εκτέλεσης ως προς τις εισπράξεις είναι  68%  και το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο στα ανταποδοτικά και λοιπά δημοτικά  τέλη, στα χρήματα δηλαδή που πληρώνουν οι δημότες.  Το σχέδιο του Προϋπολογισμού φέτος όπως και τα προηγούμενα στον τομέα των εσόδων χαρακτηρίζεται από υψηλή εισπραξιμότητα.

   Από την άλλη πλευρά στον τομέα των εξόδων ο μέσος όρος του ποσοστού εκτέλεσης ως προς τις πληρωμές είναι 40%, ποσοστό πολύ χαμηλό που αποδεικνύει την μη υλοποίηση έργου από την δημοτική αρχή στο βαθμό που μπορούσε με τα οικονομικά δεδομένα που είχε. Το σχέδιο του φετινού Προϋπολογισμού όπως και τα προηγούμενα στον τομέα των εξόδων χαρακτηρίζεται από χαμηλά ποσοστά στην υλοποίηση έργου και επενδύσεων.

Το ίδιο χρονικό διάστημα τα χρηματικά διαθέσιμα (ταμείο) του Δήμου μας αυξήθηκαν κατά 70,8% και από 12 περίπου εκατομμύρια ευρώ  το 2015, έφτασαν τα 20,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ σήμερα.

   Κάθε χρόνο στο δημοτικό συμβούλιο έρχονται Προϋπολογισμοί που στερούνται προοπτικής και ανάπτυξης και το θέμα δεν είναι τι αναγράφεται σε αυτούς ,αλλά τι έργα υλοποιούνται.

   Το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2022 ύψους 53,8 εκατομμύριων ευρώ δεν καλύπτει δυστυχώς τις ανάγκες των δημοτών του Δήμου μας. Είναι ένα Τεχνικό Πρόγραμμα χωρίς ιεραρχημένες διεκδικήσεις. Το ποσοστό υλοποίησης του, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα είναι χαμηλό, αφού κάθε χρόνο εγγράφονται κωδικοί χωρίς όμως να πραγματοποιούνται τα έργα την επόμενη χρονιά. Στην συνεδρίαση που έγινε στο δημοτικό συμβούλιο  για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου επισημάναμε τα χαμηλά ποσοστά υλοποίησης του κατά τα προηγούμενα χρόνια. Και για το έτος 2022 δυστυχώς δεν αλλάζει κάτι .

   Επίσης στον Προϋπολογισμό του έτους 2022 προϋπολογίζονται ως εισπρακτέα υπόλοιπα  από βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 12 εκατομμύρια ευρώ.  Αυτά τα χρήματα είναι τελείως αδύνατο να εισπραχθούν, καθώς από τα νούμερα προκύπτει ότι ο μέσος όρος εισπραξιμότητας  παλιότερων οφειλών προς τον Δήμο ήταν και είναι πολύ χαμηλός.

   Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε εκτροχιασμό του Προϋπολογισμού και σε συνεχείς αναμορφώσεις του, που αποτελούν πλέον πάγια και συνηθισμένη πρακτική και αποδεικνύουν έτσι έμπρακτα την πλημμελή εκτέλεση σχεδόν όλων των έως τώρα Προϋπολογισμών και επομένως και του έτους 2022.

      Από το σύνολο των εσόδων του Προϋπολογισμού τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ περίπου προέρχονται απευθείας από την εφόρμηση του Δήμου στην τσέπη των κατοίκων.  Πρόκειται για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας – φωτισμού, τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, του ΤΑΠ, τα έσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα – παροχή υπηρεσιών κλπ.

   Σ΄ αυτή τη δύσκολη λοιπόν συγκυρία οι συνδημότες μας καλούνται να πληρώσουν  φόρους και τέλη τόσο στο κράτος όσο και στον Δήμο για την λειτουργία των υπηρεσιών οι οποίες όλο και αποδυναμώνονται και συρρικνώνονται.

   Απαιτείται από όλους μας να θέσουμε ως προτεραιότητα τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη διεκδίκηση πόρων από την κεντρική διοίκηση. Δεν πρέπει να σταματήσει με κανένα τρόπο η συνεχής πίεση προς τη κυβέρνηση για απόδοση όλων όσων δικαιούνται οι ΟΤΑ.

   Είναι γνωστό τοις  πάσι ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) δεν καλύπτουν πλέον τις βασικές ανάγκες του Δήμου και των δημοτών. Αυτό αποτελεί μια συνειδητή επιλογή των τελευταίων κυβερνήσεων έτσι ώστε οι Δήμοι να αναγκαστούν να ιδιωτικοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους δημότες. Η υποβάθμιση των υπηρεσιών, η έλλειψη προσωπικού και η αδυναμία παροχής υπηρεσιών οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση των δημοτικών υπηρεσιών.

   Όσο δεν αλλάζει ριζικά αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο, τόσο πιο πολύ θα ζητείται από τους δημότες να βάλουν το χέρι στην τσέπη ακόμα και για τα στοιχειώδη και δεν θα αλλάξει η κατάσταση στον Δήμο μας ριζικά.

   Η δημοτική μας παράταξη προτείνει την παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους πολίτες, την έμπρακτη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά από την οικονομική κρίση και την πανδημία και τη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών. Επίσης προτείνουμε την ενίσχυση των συσσιτίων και του κοινωνικού παντοπωλείου, όπως επίσης την ενίσχυση του «Βοήθεια στο Σπίτι» και των ανθρώπων του πολιτισμού.

   Ο Δήμος χρειάζεται ένα σχέδιο, μια αναπτυξιακή προοπτική με επίκεντρο τον δημότη.                                                      

   Δυστυχώς ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ρεθύμνου και για το έτος 2022 δεν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, δεν είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες της κοινωνίας και των δημοτών, είναι άλλος ένας διαχειριστικός Προϋπολογισμός, μη ρεαλιστικός,  ελλειμματικός στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής,  γι’ αυτό και τον καταψηφίζω.

Βουρβαχάκης Σταύρος                                                             

Οικονομολόγος- Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου 

Επικεφαλής «ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»