ΑΝΕΦΙΚΤΟ, ΑΣΑΦΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2020 ύψους 29,5 εκατομμύριων ευρώ δεν καλύπτει δυστυχώς τις ανάγκες των δημοτών του δήμου μας. Είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα χωρίς ιεραρχημένες διεκδικήσεις . Το ποσοστό υλοποίησης του, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα είναι χαμηλό, αφού κάθε χρόνο εγγράφονται κωδικοί χωρίς όμως να πραγματοποιούνται τα έργα την επόμενη χρονιά.

Ειδικότερα το ποσοστό υλοποίησης των τεχνικών προγραμμάτων  του Δήμου Ρεθύμνου κατά τα προηγούμενα χρόνια είναι :

1)Για το έτος 2014 είναι  55%

2) Για το έτος 2015 είναι  58%

3) Για το έτος 2016 είναι  29%

4) Για το έτος 2017 είναι  14%

5) Για το έτος 2018 είναι  27%

6) Για το έτος 2019 μέχρι τις 30/9/2019 είναι  16%.

Για μια ακόμα φορά η «εισήγηση» για το Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ρεθύμνου του 2020, που μας έστειλε η δημοτική αρχή δεν είναι πραγματική εισήγηση. Είναι απλά ένας πίνακας με τίτλους έργων, το εκτιμώμενο κόστος των έργων και την πηγή χρηματοδότησής τους. Δεν υπάρχει η ημερομηνία δημοπράτησης των έργων, η ημερομηνία σύμβασης και το ποσό της σύμβασης. Ακόμα δεν αναφέρεται στην εισήγηση σε πιο στάδιο είναι το έργο.

Δεν γνωρίζουμε πως έχουν υπολογιστεί όλα αυτά τα αριθμητικά μεγέθη στο Τεχνικό πρόγραμμα π.χ με βάση την στατιστική πενταετίας σε εργασίες συντήρησης ή με κοστολόγηση προμελέτης νέων έργων. Καλούμαστε λοιπόν να εγκρίνουμε έργα και κόστη για τα οποία δεν έχουμε επαρκή πληροφόρηση. Έτσι όταν ένας δημότης ρωτήσει έναν δημοτικό σύμβουλο τι περιλαμβάνει το έργο με τίτλο « Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων»  ύψους  470.000 ευρώ  ο δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να απαντήσει γιατί δεν θα ξέρει.

Φυσικά μπορεί κάποιος στο Δημοτικό Συμβούλιο να θέσει ερωτήσεις και να πάρει απαντήσεις από την δημοτική αρχή. Ωστόσο τα γραπτά μένουν, τα λόγια πετούν (« scripta manent, verba Volant»).

Δεν μπορεί λοιπόν ένας δημοτικός σύμβουλος να ψηφίσει ένα Τεχνικό πρόγραμμα βασιζόμενος σε προφορικές εξηγήσεις (αντί σε γραπτή εισήγηση) οι οποίες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ανασκευαστούν.

Επιπλέον στο Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2020 υπάρχει και έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διεκδίκησης. Το Τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί πολύ βασικό κομμάτι του Προϋπολογισμού ωστόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται πριν την κατάθεση του Προϋπολογισμού.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να γνωρίζουν τι κομμάτι του Προϋπολογισμού αποτελεί το Τεχνικό πρόγραμμα και να σχηματίσουν άποψη για θέματα όπως π.χ αν υπήρχε η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν περισσότερα έργα όπως αναπλάσεις περισσότερων παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων κτλ. Την ίδια στιγμή το Τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2020 δεν εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο, αλλά αποτελείται από αποσπασματικά έργα. Η δημοτική αρχή δεν έχει καταθέσει ένα συνολικό σχέδιο για τα τεχνικά έργα που θα κάνει στο Δήμο Ρεθύμνου κατά την διάρκεια της θητείας της, έτσι ώστε το Τεχνικό πρόγραμμα του 2020 να αποτελεί τμήμα ενός συνολικού σχεδιασμού. Ένας τέτοιος σχεδιασμός θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά την ζωή μας στο Δήμο. Αντίθετα περιορίζεται στα υπάρχοντα συρρικνωμένα κονδύλια και «φιλοδοξεί» να φέρει σε πέρας μερικά «μερεμέτια» και λίγα νέα έργα σε πολύ βασικές υποδομές που έχει ανάγκη η πόλη μας.

Έτσι το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Ρεθύμνου για το έτος 2020 δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τα κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών μας και τελικά είναι ένα σχέδιο χωρίς όραμα για την τοπική κοινωνία. Επιπλέον δεν γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου Ρεθύμνου και είναι αναγκαία η λεπτομερής καταγραφή τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζω το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2020.

Βουρβαχάκης Σταύρος

Οικονομολόγος- Δημοτικός Σύμβουλος Ρεθύμνου

Επικεφαλής «ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»